Studium

2018–2023 Intermédia 3, AVU
2021–2022 stáž, Future Suburban Contemporary / FSC, Kodaň
2017–2018 Intermédia 1, AVU
2014–2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, obor Multimédia
2019 pracovní stáž v C. Rockefeller Center for the Contemporary Arts, Drážďany

Popis diplomové práce

Nápoj z kovové rosy a šumavských bylin

#kovový smích #drátotvor #bedekr #pendluji #síť #smích špatně mazané kladky

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Na veškeré své dosavadní, současné i minulé umělecké činnosti jsem spolupracoval s kamarádem Františkem Hanouskem. Má diplomová práce je volným pokračováním vývoje našeho zájmu o materiálovou produkci. Pracujeme na objektech, které jsou právě teď ve stavu takových reliktů drátenické zkušenosti. Mimo osobní a entuziastický zážitek z práce s materiálem nás na drátenictví zajímá určitá dobová etapa, která spolu s vlivem rozrůstání průmyslnického utilitarismu způsobila proměny profesních identit dráteníků, potažmo tradičních řemeslníků jako takových. Nápoj z kovové rosy a šumavských bylin je mok z nápojové nabídky regionálního expresu, který je důležitým prvkem našeho imaginárního folkloru a vyprávění o kulturních dějinách železa. Důkladně zohýbaný drát, vysoká hustota výpletu, mozoly z neustálé kultivace tvrdého kovu, řemeslný a emocionální vklad bude doplněný o turistického průvodce železniční představivosti. Jen stěží je možné vymýšlet vlastní folklor okolo podstaty práce s drátem a opomíjet při tom podivuhodně temné drama a pekelnou ambivalenci průmyslového člověka.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Sdílím nadšení z Františkovy čerstvé profesní zkušenosti poštovního úředníka, rozebíráme, co nového se změnilo v poštovní hantýrce, a nevěřícně přihlížím, jak postilion dující do poštovní trubky signalizuje první krok k částečné formě privatizace nebo úplného zrušení státního podniku České pošty.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Svou diplomovou práci bych chtěl vytvářet v nějaké větší pohodě, bez obav z toho, co se s mým životem bude dít po studiu, jestli budu, nebo nebudu dostatečně existenčně saturovaný. Z celé řady problémů, ke kterým se vážou mé obavy, můžeme začít tím, že ze současné reprezentace politické moci jednou provždy zmizí ‚‚středové‘‘ a pravicové strany, které již nikdy neměly získat zpět svoji legitimitu. Mohlo by to přinést naději pro změnu kulturní a ekonomické politiky a spolu s ní i nové motivace, proč setrvat v kultuře a pokračovat v umělecké praxi. Zbylou část odpovědi věnuji prostoru pro Františkův ‚‚appreciation post‘‘. Vážím si toho, jak veliká je Frantova ochota obětovat svůj volný čas, a plnit tak nevyřčený závazek vůči naší společné práci. Čelit všem produkčním výzvám ve dvojici je pro mě velikou výhodou.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Dialog jako podstata tohoto otevřeného kolektivního procesu obhajoby mi přišel vždy atraktivní a užitečný, proto bych přistoupil jen k drobným změnám, zkusil bych přehodnotit známkování na škále 1 – 4. Možná bych pozval více externích členů komise nebo lépe individualizoval potřeby studujících při samotných obhajobách, ať už to znamená cokoliv, pro dobro jejich sebevědomí.