Studium

2012–2018 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2015 Malba 2, FAVU v Brně

Popis diplomové práce

Od začátku studia se zabývám převážně figurativní malbou. Maluji plošně akry­lovými barvami jemných pastelových odstínů. V prvních ročnících jsem se zaměřovala na reálné postavy a malovala podle fotografie, postupně se však má tvorba uvolňovala a dostávala expresiv­nější podobu. Vycházela jsem vždy z toho, co znám, a proto zdrojem pro mé práce byla moje rodina, sourozenci a já samotná. Pocházím z katolické rodi­ny, takže se i víra nějakým způsobem v mých pracích odrazila. Zobrazuji duševní a duchovní stránku mého Já a zkoumám hranice mezi smyslovým tělem a neuchopitelným nitrem. Figury v obrazech se tak dostávají mimo realitu a vznikají abstrakce složené z čistých barevných ploch, které intuitivně kladu vedle sebe; stále však v sobě ukrývají figuru.