Odkazy

Studium

2019–2024 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)
2023 stáž Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Program uměleckých řemesel, Indonésie
2021–2022 Universitatea Națională de Arte București (Národní univerzita umění v Bukurešti, UNARTE), Malba, Rumunsko
2017–2019 Grafika 2, AVU (Vladimír Kokolia)

Popis diplomové práce

Astracháni / Outsiders

Diplomová práce Hany Kuklíkové pojednává o problému příslušnosti ke skupině. O tom, do jaké míry jsme nebo nejsme součástí skupiny. Jde o osobní téma, kdy autorka řeší dlouhodobý pocit, že stojí v různých sociálních a volnočasových skupinách na jejich okraji.

Nebýt uvnitř skupin, ale zároveň být jejich součástí. Odcizením se často stává moment, kdy používáme jiné prostředky než ostatní. Ačkoliv pojem „Astracháni“ vznikl v rámci trampského hnutí, Kuklíková používá tento výraz v rámci své práce v obecné rovině pro pojmenování člověka a druhu konfliktu, ve kterém se nachází. Výraz ve zkratce pojmenovává nezkušenost, nápodobu, amatérství a pohodlí, rozporuje pocit sounáležitosti, ale je neméně snahou o to, být opravdový. Práce navazuje na předchozí zájem o zobrazení věcí, které nejsou na první pohled patrné, ale které „visí“ ve vzduchu a zahrnují i pohled z druhé strany.