Studium

2018–2024 Grafika 2, AVU (Vladimír Kokolia)
2021–2022 stáž AVU, Ateliér hostujícího umělce (Anton Vidokle)

Popis diplomové práce

Biograf Tlak

Diplomová práce Biograf Tlak je fiktivním životopisem fenoménu tlaku, ódou na grafiku a vizuální básní o linových odřezcích a pracujících strojích. Film se zabývá pracovními postupy a procesy tvorby grafiky. V širším rámci pak fyzickými procesy a tématy, která médium grafiky v různých současných i historických kontextech provázejí. Grafiku uchopuje dramaturgická linka filmu různě: jako mocenský nástroj, řemeslo, emancipaci práce angažovaných kolektivů či jako genezi současných médií. Inspirováni fiktivním příběhem o zraněné volavce, instituci „Ministerstva Tisku“, unaveném „Hotelu Fatigue“ a člověku, který po večerech loupí lino z cizích bytů ve jménu svých ideálů. Tyto situace personifikují či reprezentují samotné fyzické procesy grafiky či grafické mechanismy, kterým lidé pouze sekundují, nebo jsou vtěleními zmíněných procesů.

Biograf Tlak je druhým experimentálním filmem vytvořeným ve spolupráci s Annou Luňákovou. Tvůrčí práce dvojice kombinuje terénní nahrávky a specifický sound design s experimenty v oblasti analogové fotografie a filmu. Společně Štourač a Luňáková pracují mezioborově, napříč divadlem, performancí, pohyblivým obrazem i literárním textem.