Odkazy

Studium

2022–2024 Nová média 2, AVU (Kateřina Olivová, Darina Alster)
2018–2022 UMPRUM, Socha (Dominik Lang)
2016–2020 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Popis diplomové práce

The Way of the Heart

Sofiia Sorokina je intermediální umělkyně, věštkyně a DJka. Její práce zahrnují média malby, sochy, performance a zvuku. Zaměřuje se na témata mysticismu, společenské rovnosti, etiky zvířat a ochrany kulturního dědictví.

Její práce je charakterizována bezčasovým vizuálním jazykem, který je inspirován středověkým hermetismem a současnou postinternetovou kulturou. Díla Sofie Sorokiny se snaží propojit minulost s přítomností a reflektovat aktuální společenské a kulturní otázky.

Jelikož okultismus tvoří nedílnou součást života umělkyně, Sofiia jako svoji diplomovou práci vytvořila vlastní sadu tarotových karet. Tato sada vznikla pro její osobní potřeby a také jako nástroj k sebereflexi. Každou kartu hluboce prožila, ponořila se do svého podvědomí, strachů a traumat. Jedná se o intimní práci, která obsahuje prvky jejího života. Tato sada byla pro ni také prostředkem uzdravení a sebepoznání, a proto umělkyně doufá, že její uživatelé ji budou využívat nejen k věštění.

Jako podklad pro vizuál karet použila svou dokumentaci z putování po sakrálních a historických místech České republiky. Tato sada je vyvrcholením dlouhodobého výzkumu autorky, jejímž cílem bylo zmapovat a popsat mizející krajinu republiky – zříceniny kostelů a hradů.