Studium

2020–2023 Architektura, AVU
2016–2020 FA ČVUT, obor Architektura a urbanismus
2022 stáž Fiechter & Salzmann Architekten, Švýcarsko

Popis diplomové práce

Promised Pankrác

#veřejný prostor #lidé #klima #pohoda #obytná ulice

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Tvořím návrh ulice Na Pankráci a Budějovická včetně přilehlého náměstí. Snažím se ukázat, jakou cestou by se místo mohlo rozvíjet. Kladu důraz na adaptaci města na klimatickou změnu. Nečiním tak za pomoci nového způsobu navrhování, ale snažím se toho docílit léty prověřenými urbanistickými vztahy a designem. Nedílnou součástí adaptace města je redukce individuální automobilové dopravy a její nahrazení jinou formou mobility. Návrh úzce souvisí s projekty spolužáků, kteří navrhují okolní ulice.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Poznávání světa.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Chtěl bych, aby pracovní prostor napomáhal většímu šíření mé práce mezi lidi. Přišlo by mi zajímavé pracovat v navrhované lokalitě a tím se dostat do většího kontaktu s místními lidmi a participovat s nimi. Jinak jsem ale rád v našem ateliéru v 1. patře Školy architektury.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Lze v tomto případě srovnat volné umění a architekturu? Jistá forma obhajoby mé práce architekta mi dává smysl, přeci jen negativní dopady architektury na společnost mohou být nemalé. Je však etika hlavním měřítkem hodnocení architektury v naší společnosti? Završení studia obhajobou je však pouze formální, ke skutečnému završení nedochází.