Studium

2016–2022 Intermédia 3, AVU (Tomáš Vaněk, Jiří Kovanda, Jiří Skála)
2021–2022 AVU, Ateliér hostujícího umělce (Anton Vidokle)
2018–2019 Escola de Belas Artes UFRJ, Performance (Jorge Soledar)
2018 AVU, Ateliér hostujícího umělce (Simon Starling)
2015 Fakulta umění a designu UJEP, Fotografie (Pavel Baňka)

Popis diplomové práce

We Are Not Supposed to Share a Language for How We Really Feel

Jako chronicky nemocná žena jsem velmi kritická vůči náladě jazyka, kterým jsou popisovánié chronicky nemocníé, a dokonce i vůči jazyku, kterým chronicky nemocní*é popisují sami sebe. Tato pojmenování jsou plná překvapení – zarážejí, uvádějí do rozpaků, ztrapňují a často také různě ponižují. Zajímá mě pocitová reflexe jazyka biomedicíny a také běžného hovorového jazyka používaného v kontextu normativu zdraví. Mám na mysli bližší vnímání jazyka, jazykových metafor, působení jazyka a řeči. Jde mi o zcitlivování pocitu z jazyka a pojmenovávání.

Pracuji uvnitř místně specifikých podmínek postsocialistické České republiky, v prostředí bývalého východního bloku, v češtině. Navazuji na situace z vlastních zkušeností a ze zkušeností popisovaných chronicky nemocnými. V tomto prostoru se pokouším nalézat momenty, ke kterým se lze vztahovat obecněji – hledám obecnou, celospolečenskou jazykovou náladu, vyjadřování, mluvu. Nacházím silné uspokojení ve snaze tyto konstitutivní momenty, které formují, dovytvářejí nemocné a jejich postavení, pojmenovávat, případně zároveň tato označení rovnou taky přejmenovávat.

Základem práce jsou textové fragmenty, úryvky, pro které je velmi důležitá částečná obecnost a nedořečenost. Fragmenty se skrze individuální pocitovou zkušenost, která začíná zjišťováním a reflexí jazykových zobrazení, tvarování a znesvéprávňování, pokouší pojmenovávat společné podmínky. Práce by měla být co nejpřístupnější lidem, kterých se téma jazyka v souvislosti s chronickými nemocemi týká.

Diplomovou prací navazuji na své předešlé textové práce, na psaní, sbírání textových fragmentů, vytváření analogií a novoslov. Pokračuji s rozmlžováním konkrétního osobního příběhu ve snaze přiblížit se obecnému subjektu. K popisu mé práce mi připadá být výstižný pojem zcitlivování, který dobře identifikuje proces procházení a přemítání o situacích a pohnutkách.