Studium

2019–2023 Intermédia 2, AVU
2010–2016 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Design skla
2014–2015 Ionian Panepistimion, Audiovisual arts, Korfu, Řecko
2012–2013 École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne, Design and Art, Saint-Étienne, Francie

Popis diplomové práce

Dovolenka

#dovolenka #báseň #eskapizmus #playlist #utópia

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Diplomová práca skúma možnosti prežitia hodinovej dovolenky. Výsledkom je zážitkový textový sprievodca, pozostávajúci väčšinou z fiktívných situácií neexistujúcej dovolenky. Ide o koláže poetických popiskov a hodinových playlistov, ktoré vznikali počas toho, keď som sa venovala tejto téme, a stali sa neoddeliteľnou súčasťou mojich predstáv o dovolenkách. Hudba má sama o sebe eskapistický účinok, vytvára emócie, podporuje fantáziu a posilňuje atmosféru imaginárnych dovolenkových zážitov.

Tieto utopistické predstavy budú zhrnuté v dovolenkovom destinačnom sprievodcovi ako návody vhodných zážitkov a miest imaginárnej hodinovej dovolenky. Inštalácia vytvára eskapistický, dreamscape pocit, v ktorom je možné prežiť dovolenku na základe dokonalého scenára.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Venujem sa designovaniu skla a osvetleniu, otázkami verejného priestoru, psom a cvičeniu.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Pri mori v utopistickej krajine.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Spoločnou ateliérovou dovolenkou.