Studium

2012–2018 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2015–2016 Ateliér intermediální konfrontace Jiřího Davida, UMPRUM v Praze

Popis diplomové práce

V mých obrazech se setkáváme se surově barevnou atmosférou, v níž se konfrontujeme s těly. Postavy jsou anonymní, a pokud se jim snažíme přiblížit, zjišťujeme, že jsou pouze tělesným prostředkem k zachycení nepříjemných situací. Prostřednictvím koláže do obrazů zahrnuji části těl, které mi vyhovují. Razantně je osekávám, jako kdybych si tento materiál vlastnicky brala a kompenzovala si tak nemožnost vlastnit reálné tělo nebo se s ním intimněji sblížit. Přítomná těla jsou tichými společníky. Jsou to objekty obsahující niterné, sexuální konfrontace s bolestnou existencí. Melancholicky tiché pojetí je ponechává s nevyřčeným tajemstvím. Častokrát jsou postavy ve vzájemném vztahu doslova spojeny brutálním, nervózním způsobem. Tato tenze je zobrazením vnitřního tísnivého pnutí v návaznosti na reálné dění okolo. Tělo je ve svém světě pociťováno, ale prezentuje samo sebe v obraně jako tělo jiné, které se vymyká kontrole toho, co se děje uvnitř.