Odkazy

Studium

2014–2020 Socha 1, AVU (Lukáš Rittstein)
2018 Royal Academy of Fine Arts Stockholm (P. Bauer)
2016 UMPRUM Praha, Malba (J. Černický)
2011–2013 TU Liberec, Pedagogy
2009–2011 JU České Budějovice, Psychologie

Popis diplomové práce

Michal Čeloud Šembera prezentuje procesuální plastiky v podobě trvale udržitelných biotopů, v nichž kombinuje organické formy živých rostlin s minimalistickou geometrií, případně s architektonickým historizujícím tvaroslovím. Osvětlovací trubice jim dodávají vzhled modernistických světelných plastik, zároveň však jde o ryze funkční prvek umožňující existenci rostlin. Na některých objektech pracuje i s náznakem anorganického rozpadu, který tvoří zdánlivý protiklad organického růstu, avšak ve skutečnosti oba principy bytostně souvisí.