Odkazy

Studium

2022–2024 Malba 1, AVU (Robert Šalanda, Lukáš Machalický)
2022 stáž Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Malba (Klaudia Kosziba, Dominik Hlinka), Slovensko
2018–2022 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl, Jan Šerých)
2019 stáž AVU, Ateliér hostujícího umělce (Alexey Klyuykov)

Popis diplomové práce

Máš to, co vidíš, před sebou, i v sobě?

Diplomovou práci Matouše Hrbka tvoří série dřevěných reliéfů a závěsných obrazů. Téma, které si zvolil, vyvstalo z času, jenž tráví v ateliéru. Jde o reflexi sebe samotného při práci, v procesu, který často započne jako myšlenková hra u stolu. Stůl se stává metaforou brány do hry vědomí a sebereflexe při tvůrčí práci.

Matouš Hrbek se po celou dobu studia snažil vyjádřit určitou niternost expresivní malbou. Většinou šlo o témata spojená s dětstvím, kdy obraz sloužil jako terapie. Velký význam přikládá autor samotnému procesu, zániku a náhodám, při kterých dochází k určitému dialogu mezi kresbou a malbou. Hledá tak intuitivně příběhy, s nimiž se později vědomě ztotožní při dlouhodobější práci. Tématem diplomové práce je opět percepce svého „já“ z pohledu jiné osoby. Jde o civilnější pohled na téma ztotožnění se s pozicí, ve které je sám umělec malující svou diplomovou práci.

Už dlouho se Matouš Hrbek snaží nalézt autenticitu ve vyprávění skrze obraz. Zatím došel do stavu, kdy je smysluplné ilustrovat běžné situace, které na něj působí. Vnímání vlastních rukou, stolu anebo mouchy, co letí z okna. Rozdíl oproti předchozí tvorbě je v zakotvenosti a čase, který se dostává mnohem blíže k přítomnosti. V tomto projektu se snaží více pracovat s interpretací základních pojmů, jako je umělec, práce, materiál, kterým se stalo dřevo.